Zgłoś swoją szkołę do II Krakowskiego Parlamentu Młodzieży. – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Zgłoś swoją szkołę do II Krakowskiego Parlamentu Młodzieży.

Zgłoś swoją szkołę do II Krakowskiego Parlamentu Młodzieży.

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce oraz Miasto Kraków serdecznie zaprasza krakowskich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji projektu edukacyjnego „Krakowski Parlament Młodzieży”. Celem projektu jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Polski oraz przedstawienie instytucji i mechanizmów demokracji, w aktywny i przystępny sposób. Dzięki symulacji obrad parlamentarnych uczestnicy, Krakowskiego Parlamentu Młodzieży mają okazję poznać zasady funkcjonowania demokracji w praktyce, pogłębić swoją wiedzę obywatelską i rozwijać umiejętności w zainicjowanej i merytorycznej dyskusji. Uczestnicy naszego projektu przekonują się, że nauka demokracji nie musi być żmudna i nudna. Nasz projekt służy nie tylko uświadamianiu młodych ludzi czym jest demokracja i jak należy z niej korzystać. Uczniowie uczą się rozmawiać i dyskutować, uczą się w sposób spokojny, kulturalny i merytoryczny przedstawiać swoje poglądy, ale przede wszystkim uczą się szanować i słuchać poglądów oponentów.

  • Dla kogo? Do udziału w projekcie są zaproszone zespoły uczniów, liczące od 15 do 20 osób, reprezentujące jedną szkołę. Nie ma znaczenia, w której jesteś klasie!
  • Kiedy? Projekt trwa od 13 marca do 29 maja 2020 roku.
  • Gdzie? Pierwsze trzy etapy projektu odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast finał, czyli dwudniowa symulacja obrad parlamentarnych, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa!

Jak się zgłosić? 

  1. Zapoznaj się z Regulaminem KPM
  2. Razem z grupą (od 15 do 20 osób) zgłoś swoją szkołę do udziału w projekcie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Daną szkołę może reprezentować tylko jedna grupa uczniów.
  3. Skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz z listą adresów e-mail wszystkich uczestników, wyślij na adres: krakowski.parlament.mlodziezy@gmail.com
  4. W przypadku uczestników niepełnoletnich, muszą oni dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego, najpóźniej na pierwszym spotkaniu organizacyjnym projektu edukacyjnego.
Rejestracja trwa tylko do 13.03.2020r. do godz. 21:00.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *