III Forum Edukacji obywatelskiej i prawnej

24 listopada odbyło się III Forum Edukacji Obywatelskiej i Prawnej w Krakowie. To cykliczna konferencja naukowo-edukacyjna, podczas której nauczyciele, pracownicy naukowi i dydaktyczni, edukatorzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych spotykają się, by rozmawiać o edukacji, a podczas warsztatów wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania. Ideą forum jest wymiana dobrych praktyk oraz zdobytych doświadczeń edukacyjnych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały…
Przeczytaj więcej