Luty 2021 – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Miesiąc: Luty 2021

Informacja publiczna Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce stosownie do treści art. 42a Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020. poz. 2261 z dnia 2020.12.16) uprzejmie informuje o podjęciu przez Zebranie Członków Stowarzyszenia  uchwały o przekształceniu  stowarzyszenia zwykłego Demokracja w Praktyce w Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada wierzycieli.     …
Przeczytaj więcej

Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Działalności Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia informuje o zwołaniu Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 24 lutego 2021 roku, o godz. 18:00. W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Link do…
Przeczytaj więcej