Nasze projekty – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Nasze projekty

Aktualne projekty

Krakowski Parlament Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Celem projektu jest przedstawienie instytucji i mechanizmów demokracji, poprzez aktywny udział w wykładach, warsztatach oraz finalnie – symulacji obrad parlamentarnych. Uczestnicy zgłaszają się jako dwudziesto-osobowy zespół, reprezentujący jedną krakowską szkołę. Następnie (po przejściu etapu kwalifikacji) zostaje im przyporządkowane jedno zagadnienie społeczne. Ich zadaniem jest zanalizować dany problem i znaleźć na niego rozwiązanie, w formie stworzenia projektu ustawy. Choć uczestnicy posiadają pełnię swobody przy tworzeniu tekstu prawnego, to jednocześnie biorą udział w tematycznych prelekcjach i spotkaniach. To również niesamowita okazja do rozwijania własnych umiejętności pracy w zespole zadaniowym. Finałem projektu są dwudniowe obrady w Urzędzie Miasta Krakowa. Ta kompleksowa symulacja procesu legislacyjnego to wyjątkowa lekcja demokracji w praktyce, podczas której uprzednio przygotowane stanowiska poddawane są konstruktywnej krytyce

Serdecznie polecamy Państwa lekturze „Praktyczny Felieton Demokratyczny” autorstwa Łukasza Trzaski.  Winston Churchill mawiał, że to najgorszy ustrój, tyle że lepszego jeszcze dotąd nie wymyślono. Demokracja. Niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś praktyczne zastosowanie? Właśnie o tym tutaj. Przyziemnie i z dystansem. Po prostu o „Demokracji w Praktyce”. A kto przeczyta ten trąba.

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich to program edukacyjny współorganizowany wraz z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma on na celu zainteresowanie licealistów problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, a także kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczestników. Zajęcia w ramach Akademii odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ. Mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczą również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. W tym roku odbędzie się IV edycja Akademii, serdecznie zapraszamy.

Świadkowie Historii to bardzo ciekawa inicjatywa skierowana nie tylko do znawców minionych epok.  Pomysłodawcami projektu jest grupa młodych ludzi, którzy postanowili przypomnieć o życiowych historiach – tych trochę starszych. Dokładniej mówiąc osób pamiętających jeszcze czasy przedwojenne. Projekt ma zachęcić młodzież do poznawania polskiej historii, nie tylko poprzez podręczniki, ale również żywe spotkania z  osobami najstarszego pokolenia. Takie spotkania to przede wszystkim poruszające historie o bohaterstwie, wyrzeczeniach i zmaganiach się z wojenną rzeczywistością. Chcemy aby zostały one przekazane z pokolenia na pokolenie, aby nie przepadły w zapomnienie, kiedy już zabraknie Świadków Historii.

Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej to cykliczna konferencja odbywająca się na początku każdego roku szkolnego, skierowana do osób zajmujących się edukacją obywatelską, historyczną i prawną. W forum uczestniczą w szczególności nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, pracownicy instytucji naukowo-dydaktycznych oraz członkowie organizacji pozarządowych. Celem forum jest zainicjowanie dyskusji o stanie edukacji obywatelskiej w województwie małopolskim, podniesienie wiedzy uczestników z wybranych obszarów tematycznych oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z edukacja obywatelską w formule open space.

Sobieski Parlament to projekt edukacyjny, który jest organizowany od 2016 roku przy współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Celem projektu jest zachęcenie licealistów, do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym swojego miasta. Uczestnicy dobierają się w dwudziesto-osobowe zespoły, w których następnie tworzą projekt ustawy na wylosowany temat. Zwieńczeniem ich dwumiesięcznych przygotowań, są obrady Sobieskiego Parlamentu. Podczas obrad, ich zadaniem jest przedstawienie swojego projektu ustawy wraz z przekonującą argumentacją oraz konstruktywna krytyka względem innych klubów poselskich. Sobieski Parlament służy nie tylko, uświadamianiu licealistom czym jest demokracja i jak należy z niej korzystać, ale pozwala również wcielić się  w rolę posłów i poznać skomplikowany proces legislacyjny w Polsce.

Projekty zakończone