O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce powstało 12 września 2018 roku. Zrzesza ono społeczników oraz pracowników naukowych, którzy już od lat, angażują się w edukacje historyczną i obywatelską. Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich wśród krakowskiej młodzieży. Dzięki licznym projektom edukacyjnym, nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w misji oświatowej. Nasze działania skupiamy na upowszechnianiu wiedzy o instytucjach państwa oraz aktywizacji i wpieraniu inicjatyw młodzieżowych.


Cele Stowarzyszenia:

1) kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich,

2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

3) upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa wśród młodzieży,

4) edukacja historyczna i obywatelska,

5) aktywizacja i wpieranie inicjatyw młodzieżowych,

6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.


Członkowie Stowarzyszenia:

Wojciech Firek
Prezes Stowarzyszenia
student UJ, lokalny aktywista, młodzieżowy ambasador budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, radny MRK IV kadencji
dr Olga Błyskal
Wiceprezes Stowarzyszenia
doktor nauk humanistycznych, inicjator Sobieskiego Parlamentu, założyciel Szkolnego Koła Debat II LO, sędzia AMPDO, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
dr hab. Monika Florczak –Wątor
Członek Stowarzyszenia
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, zajmuje się prawem konstytucyjnym i problematyką praw człowieka
Krzysztof Orzechowski
Członek Stowarzyszenia
podróżnik, muzyk, lokalny aktywista, pomysłodawca projektu „Świadkowie Historii”
Karol Pawłowski
Członek Stowarzyszenia
student UJ, debatant w formule debat oksfordzkich, dziennikarz Radia Kraków
Krzysztof Pietrzyk
Członek Stowarzyszenia 
student UJ, lokalny aktywista, absolwent akademii praw obywatelskich

f

Nasz Zespół:

f

Łukasz Trzaska
redaktor „Demokracja w Praktyce Blog by Trzaska”
Aleksandra Piechota
fotograf