O Stowarzyszeniu – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

O Stowarzyszeniu

O nas

 

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce powstało w 2018 roku jako zrzeszenie społeczników, studentów i pracowników naukowych. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Podejmując różnorodne działania kształtujemy postawy demokratyczne i obywatelskie. Zwiększamy świadomość prawną społeczeństwa. Upowszechniamy wiedzę o prawach człowieka i instytucjach demokratycznego państwa prawa.  Nasze działania skupiamy na edukacji obywatelskiej oraz aktywizacji środowisk młodzieżowych i studenckich.

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 2. kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich,
 3. upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa,
 4. edukowanie obywatelskie,
 5. edukowanie medialne,
 6. edukowanie prawne oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 7. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 8. wspomaganie rozwoju demokracji,
 9. edukowanie historyczne oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 10. wspieranie idei wolontariatu,
 11. aktywizacja środowisk młodzieżowych i studenckich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie projektów edukacyjnych, szkoleń, konferencji, spotkań, kongresów itp.,
 2. wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
 3. organizowanie kampanii społecznych lub happeningów,
 4. organizowanie think tanków społecznych,
 5. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
 6. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,
 7. współpracę z uczelniami, szkołami i podmiotami edukacyjnymi,
 8. wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz programów partycypacji obywateli w życiu publicznym,
 9. wspieranie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów szklonych
  i studenckich oraz młodzieżowych rad,
 10. promocje działań Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia 

Wojciech Firek

Prezes Stowarzyszenia

student Uniwersytetu Jagiellońskiego, lokalny aktywista, członek Rady budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, radny MRK IV kadencji

Karol Pawłowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

student Uniwersytetu Jagiellońskiego, debatant w formule debat oksfordzkich, dziennikarz Radia Kraków

Łukasz Trzaska

Wiceprezes Stowarzyszenia

student Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Praktycznego Felietonu Demokratycznego”, dziennikarz UJOT FM 

Olga Błyskal

Członek Zarządu Stowarzyszenia

doktor nauk humanistycznych,  założyciel Szkolnego Koła Debat II LO, sędzia AMPDO, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Monika
Florczak-Wątor

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, zajmuje się prawem konstytucyjnym i problematyką praw człowieka

Paulina Jabłońska

Członek Komisji Rewizyjnej

studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ,

Krzysztof Pietrzyk

Członek Komisji Rewizyjnej

student Uniwersytetu Jagiellońskiego, lokalny aktywista, absolwent akademii praw obywatelskich

Krzysztof Orzechowski

Członek Stowarzyszenia

student Szkoły Głównej Handlowej, podróżnik, muzyk, pomysłodawca projektu edukacyjnego „Świadkowie Historii”

Jakub Gawlak

Członek Stowarzyszenia

technik dentystyczny, interesuje się prowadzeniem relacji live 

Anna Kulma

Członek Stowarzyszenia

studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, debatantka w formule oksfordzkiej, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Zofia Pietrasik

Członek Stowarzyszenia

studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Kinga Liszka

Członek Stowarzyszenia

studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wolontariuszka projektu Akademia Przyszłości, członek ELSA Kraków, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Antoni Kowalczyk

Członek Stowarzyszenia

student Uniwersytetu Gdańskiego, pasjonat języka niemieckiego, interesuje się prawami człowieka.

Dołącz do nas!

Interesujesz się prawem, społeczeństwem obywatelskim lub historią? Chcesz być aktywny i pomagać innym? Chcesz rozwijać swoje kompetencje w doświadczonym zespole? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to nasze Stowarzyszenie jest własnie dla Ciebie! Napisz do nas maila, a otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.