O Stowarzyszeniu – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

O Stowarzyszeniu

O nas

 

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce powstało 12 września 2018 roku. Zrzesza ono lokalnych aktywistów, studentów i pracowników naukowych, którzy już od lat angażują się w edukacje historyczną i obywatelską. Misją Stowarzyszenia jest edukacja obywatelska, prawna i historyczna. Nasze działania skupiamy na upowszechnianiu wiedzy o instytucjach państwa oraz aktywizacji i wpieraniu inicjatyw młodzieżowych.

Celami działania Stowarzyszenia są:

  1. kształtowanie postaw demokratycznych, prospołecznych i obywatelskich,
  2. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  3. upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa,
  4. edukacja obywatelska,
  5. edukacja prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
  6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  7. wspomaganie rozwoju demokracji,
  8. edukacja historyczna,
  9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  10. aktywizacja środowisk młodzieżowych i studenckich.

Członkowie Stowarzyszenia 

Wojciech Firek

Prezes Stowarzyszenia

student UJ, lokalny aktywista, członek Rady budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, radny MRK IV kadencji

Olga Błyskal

Wiceprezes Stowarzyszenia
ds. dydaktyki

doktor nauk humanistycznych,  założyciel Szkolnego Koła Debat II LO, sędzia AMPDO, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Karol Pawłowski

Wiceprezes Stowarzyszenia
ds. rozwoju

student UJ, debatant w formule debat oksfordzkich, dziennikarz Radia Kraków

Monika
Florczak-Wątor

Członek Stowarzyszenia
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, zajmuje się prawem konstytucyjnym i problematyką praw człowieka

Krzysztof Pietrzyk

Członek Stowarzyszenia
Członek Komisji Rewizyjnej

student UJ, lokalny aktywista, absolwent akademii praw obywatelskich

Paulina Jabłońska

Członek Stowarzyszenia
Członek Komisji Rewizyjnej

studentka UJ, Członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ,

Łukasz Trzaska

Członek Stowarzyszenia

student UJ, redaktor „Praktycznego Felietonu Demokratycznego”, dziennikarz UJOT FM 

Krzysztof Orzechowski

Członek Stowarzyszenia

student SGH, podróżnik, muzyk, pomysłodawca projektu edukacyjnego „Świadkowie Historii”

Jakub Gawlak

Członek Stowarzyszenia

przyszły technik dentystyczny, interesuje się prowadzeniem relacji live 

Anna Kulma

Członek Stowarzyszenia

studentka dziennikarstwa UJ, debatantka w formule oksfordzkiej, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Zofia Pietrasik

Członek Stowarzyszenia

studentka UJ, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Kinga Liszka

Członek Stowarzyszenia

studentka UJ, wolontariuszka projektu Akademia Przyszłości, członek ELSA Kraków, absolwentka młodzieżowej akademii praw obywatelskich

Zapraszamy do współpracy!

Patronat Stowarzyszenia

Realizujesz ciekawy projekt, który wpisuje się w misję Stowarzyszenia? Zapraszamy do współpracy! W celu uzyskania patronatu Stowarzyszenia prosimy pobrać i wypełnić wniosek patronacki. Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres email: demokracjawpraktyce@gmail.com

Dołącz do nas!

Interesujesz się prawem, społeczeństwem obywatelskim lub historią? Chcesz być aktywny i pomagać innym? Chcesz rozwijać swoje kompetencje w doświadczonym zespole? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to nasze Stowarzyszenie jest własnie dla Ciebie! Napisz do nas maila, a otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.

Dokumenty do pobrania