Walne Zebranie Członków – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

9 wrzesnia br. w Centrum Obywatelskim , przy ul. Reymonta 20 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek zebrania wyglądał następująco:

 1. Sprawozdanie merytoryczne Prezesa Stowarzyszenia po rocznej działalności Stowarzyszenia,  
 2. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia (Łukasz Trzaska – uchwała 12/19, Anna Kulma – uchwała 13/19, Zofia Pietrasik – uchwała 14/19, Paulina Jabłońska – uchwała 15/19)
 3. Podjęcie uchwały 16/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,
 4. Przedstawienie propozycji przekształcenia formy prawnej Stowarzyszenia, ze stowarzyszenia zwykłego na tzw. stowarzyszenie rejestrowe,
 5. Przedstawienie projektu Statutu Stowarzyszenia,
 6. Podjęcie uchwały 17/19 w spawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego Demokracja w Praktyce w Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce,
 7. Podjęcie uchwały 18/19 w spawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce,
 8. Podjęcie uchwały 19/19 w spawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia (Prezes Stowarzyszenia – Wojciech Firek, Wiceprezes Stowarzyszenia ds. dydaktyki – dr Olga Błyskal, Wiceprezes Stowarzyszenia ds. rozwoju Karol Pawłowski),
 9. Podjęcie uchwały 20/19 w spawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – prof. Monika Florczak – Wątor, Członek Komisji Rewizyjnej – Paulina Jabłońska, Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Pietrzyk),
 10. Podjęcie uchwały 21/19 w spawie zobowiązania Prezesa Stowarzyszenia do dokonania czynności zmierzających do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego Demokracja w Praktyce w Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce,
 11. Przedstawienie założeń projektu edukacyjnego „Świadkowie Historii” edycja 2019, 
 12. Przedstawienie programu „Małopolskiego Forum Edukacji Obywatelskiej”
 13. Przedstawienie propozycji udziału w „Święcie Organizacji Pozarządowych”,
 14. Inicjatywa zorganizowania spotkań profrekwencyjnych oraz informacyjnych przed wyborami parlamentarnymi,
 15. Przedstawienie założeń projektu edukacyjnego „Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego”,
 16. Propozycja udziału w programie granatowym „Rozmowa mimo różnic” 
 17. Wolne wnioski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *