Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce


Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (których zakres może zawierać m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu) jest Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, ul. Jana Sobieskiego 9, 31-136 Kraków. Dane osobowe są podawane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały pozyskane, w tym od momentu przekazania danych osobowych, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Stowarzyszenia.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

4. Jednocześnie informujemy, iż macie Państwo prawo do:
a) w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem,
b) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator nie korzysta w żadnym zakresie z automatycznego podejmowania decyzji oraz nie przewiduje profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt Administratorem drogą poczty elektronicznej na adres: demokracjawpraktyce@gmail.com

WERSJA DO POBRANIA: Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *