Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej

II MFEO już w styczniu 2021 roku...

Dla kogo?

Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej jest skierowane do wszystkich, którzy na co dzień przekazują wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej, w szczególności do nauczycieli, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

W jakim celu?

Celem Małopolskiego Forum Edukacji Obywatelskiej jest zainicjowanie dyskusji o stanie edukacji obywatelskiej w województwie małopolskim, podniesienie wiedzy uczestników z wybranych obszarów tematycznych oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z edukacja obywatelską. Uczestnictwo w forum jest potwierdzane certyfikatem, który może stanowić dokumentację do awansu zawodowego nauczyciela.

Skuteczna edukacja obywatelska = świadomy obywatel, czy to działa?