Wesprzyj nas – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Wesprzyj nas

Wesprzyj nasze działania 

Jako Stowarzyszenie nie posiadamy stałego finansowania. Realizacja naszych projektów i działań zależy tylko od Państwa wsparcia. Naszym obecnym i przyszłym Darczyńcom składamy ogromne wyrazy wdzięczności. To dzięki Państwu, krakowska młodzież może poznawać demokracje w praktyce.

Masz pytanie?

Poprzez umowę darowizny możecie Państwo wspierać działania naszego Stowarzyszenia. Jak stanowi art. 888 Kodeksu cywilnego, darowizna to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze lub inne rzeczy. 

 

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):

  • możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych. Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce realizuje działania zgodne z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
  • przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
  • o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania,
  • obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn spoczywa na obdarowanym (Stowarzyszeniu).

Aby przekazać darowiznę pieniężną, należy dokonać przelewu bankowego na konto Stowarzyszenia.  W tytule przelewu proszę wpisać „Darowizna na cele statutowe – [swoje imię i nazwisko]”. Prosimy też o podanie maila, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem i złożyć podziękowania. 

 

Bank Peako 

78 1240 4722 1111 0010 8569 2599

 

Przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku, poprzez wykazanie jej w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37, wraz z załącznikiem PIT-O. Suma przekazanych darowizn nie może przekroczyć 6% naszego dochodu. Dowodem darowizny jest potwierdzenie przelewu, dlatego należny je zachować. 

Wypełniając roczną deklaracje podatkową, w części H należny: 

  1. w poz. 48 wpisać numer KRS 0000 338823,
  2. następnie
    w poz. 50 proszę wpisać : DEMOKRACJA W PRAKTYCE 
  3. w poz. 51 zaznacz X – zgoda na udostępnienie nam Państwa danych osobowych.