1% – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Tag: 1%

Wesprzyj nas swoim 1%

Jak przekazać swój 1% podatku? Wypełniając roczną deklaracje podatkową, w części H należny:  w poz. 48 wpisać numer KRS 0000 338823, następniew poz. 50 proszę wpisać : DEMOKRACJA W PRAKTYCE  w poz. 51 zaznacz X – zgoda na udostępnienie nam Państwa danych osobowych. 

Przekaż swój 1% podatku.

Serdecznie zapraszamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce. Jako Stowarzyszenie nie posiadamy stałego finansowania. Realizacja naszych projektów i działań zależy tylko od Państwa wsparcia. Naszym obecnym i przyszłym Darczyńcom składamy ogromne wyrazy wdzięczności. To dzięki Państwu, krakowska młodzież może poznawać demokracje w praktyce.

Wesprzyj nas swoim 1%

Jeden 1% nie wiele zmienia, ale wiele 1% możne zmienić wszystko! Szczegółowe informacje, jak przekazać 1% dostępne są również tutaj: http://demokracjawpraktyce.pl/wp-content/uploads/2019/01/Przeka%C5%BC-1-podatku-dla-Stowarzyszenia-Demokracja-w-Praktyce.pdf