Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego

AKADEMIA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO

To innowacyjny projekt edukacyjny mający na celu uwrażliwienie na lokalne problemy społeczne. Projekt aktywizuje i kształtuje kluczowe kompetencje społeczne u młodych ludzi, poprzez udział w otwartych webinarach i tworzenie materiałów dziennikarskich.

Otwarte webinary

Weź udział w sześciu otwartych webinarach prowadzonych przez ekspertów i  profesjonalnych dziennikarzy. Webinary przybliżą Ci niezbędne elementy warsztatu dziennikarskiego. Między innymi: podstawy tworzenia materiałów reporterskich, wyszukiwanie źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej, analizę wybranych treści medialnych pod kątem języka i społecznego oddziaływania, oraz zasady etyki dziennikarskiej i prawa prasowego. Webinary są otwarte dla wszystkich i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany wydarzeniem, również osoby nie biorące udziału w dalszej części projektu. Każdy webinar będzie poprzedzony elektroniczną rejestracją.

Harmonogram webinariów 

TEMAT WEBINARU

PROWADZĄCY_A

DATA

Jak język buduje medialny przekaz?

dr Małgorzata Majewska

10.10.2020

Jak rozmawiać z przedstawicielami instytucji?

prof. Jarosław Flis

14.10.2020

Gdzie dziennikarz może szukać informacji?

dr Agnieszka Całek

21.10.2020

Reportaż prasowy i jego cechy

dr Edyta Żyrek-Horodyska

28.10.2020

Dialog obywatelski z perspektywy dziennikarza

mgr. Joanna Grzechnik

02.11.2020

Etyka i warsztat reportera

mgr. Rafał Wietoszko

04.11.2020

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

W tym etapie projektu samodzielnie tworzysz własny materiał dziennikarski. Twoim zadaniem jest nie tylko zauważyć i dokładnie scharakteryzować lokalny problem społeczny, ale również spróbować znaleźć dla niego rozwiązanie. Może on dotyczyć twojego miejsca zamieszkania lub lokalnego środowiska. Tworząc materiał musisz zbierać potrzebne informacje, by na koniec przedstawić je w tekstowej formie reportażu dziennikarskiego, wzbogaconego o zestaw autorskich fotografii ilustrujących Twój temat. Jednocześnie możesz stale konsultować się z ekspertami, którzy pomogą Ci w realizacji materiału. Będziesz miał okazję doświadczyć pracy dziennikarskiej w praktyce!

GALA FINAŁOWA

Autorzy najlepszych materiałów dziennikarskich będą mieli okazję do publicznego zaprezentowania swoich projektów podczas uroczystej gali finałowej. Uczestnicy maja szansę wysłuchać opinii ekspertów odnośnie całej swojej aktywności w projekcie. Zyskują wiedzę o swoich silnych i słabych stronach, którą mogą efektywnie wykorzystać w przyszłym rozwoju przy planowaniu dalszych etapów edukacyjnych i zawodowych. Dodatkowo materiały zostaną przedstawione właściwym organom publicznym oraz organizacjom pozarządowym. Będą mogły zainicjować w ten sposób eksperckie spotkania lub społeczną dyskusję, zmierzające do rozwiązania lokalnego problemu. Na najlepszych uczestników czekają nagrody o łącznej wartości 3 000zł.

partnerzy projektu